Centrum Ekspertyz i Terapii

Nasz zespół to psycholodzy, psychoterapeuci i biegli sądowi. Wieloletnie doświadczenie kliniczne i diagnostyczne w pracy z klientami i pacjentami, buduje holistyczne podejście naszych specjalistów, dając przestrzeń do podejmowania adekwatnych działań pomocowych i interwencyjnych. 

 

Terapia psychologiczna

Centrum Diagnozy i Terapii powstało by profesjonalnie i kompleksowo pomagać w cierpieniu psychicznym doświadczanym przez Klientów.
 
Oferujemy konsultacje psychologiczne oraz pomoc psychologiczną. Wspieramy również w leczeniu depresji, lęków, stresu, skutków stresu pourazowego.
 
Oddziaływania pomocowe i terapeutyczne są poprzedzone profesjonalną diagnozą psychologiczną. Istnieje możliwość prowadzenia sesji on-line. Na Państwa życzenie wystawiamy zaświadczenia ze szczegółowym opisem przebiegu terapii.

Ekspertyzy sądowe

Jako jedyni w Polsce specjalizujemy się w opracowywaniu ekspertyz psychologicznych  dostosowanych do procedur sądowych i odszkodowawczych w oparciu o Baterię Testów DCP do Diagnozy Cierpienia Psychicznego.

Narzędzie to pozwala na ocenę poziomu doświadczanego cierpienia przez osobę pokrzywdzoną po trudnych zdarzeniach, wypadkach.

Na podstawie przeprowadzonego badania i analizy wyników dokonywana jest ekspertyza psychologiczna oraz opinia dostosowana do procedur wykorzystywanych na etapie przedsądowym oraz w postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych  o odszkodowanie. 

 

Ekspertyzy sądowe

Oferta

Terapia psychologiczna

Badania i opinie

1) ocenę procesu radzenia sobie ze stratą poprzez :

dokonanie oceny poziomu doświadczanego cierpienia w perspektywie:
a) retrospektywnej
b) aktualnej
Porównanie umożliwia analizę dynamiki zmian w doświadczanym cierpieniu na przestrzeni czasu z uwzględnieniem korzystania ze wsparcia oraz dynamiki procesu żałoby.

2) ocenę obiektywnej wielkości doświadczanej straty

Obiektywna ocena straty pozwala na dalszym etapie analizy wyników badania ocenić na ile przeżywane przez osobę badaną cierpienie jest adekwatne do poziomu straty raz doświadczonego wsparcia i zastosowanych strategii radzenia sobie.

KWESTIONARIUSZ POCZUCIA CIERPIENIA

(M.Artymiak, M. Niewiadomy, 2017)

Charakterystyka  narzędzia    

Kwestionariusz Poczucia Cierpienia jest narzędziem służącym do oceny poziomu cierpienia będącego konsekwencją wypadku.  

 

Kwestionariusz pozwala na: 

3) ocenę subiektywnego poziomu cierpienia

Ocena natężenia cierpienia doświadczanego przez osobę badaną bezpośrednio po zdarzeniu i aktualnie

4) ocenę tendencji do agrywacji wyników

Ocena stopnia w jakim prezentowane przez osobę badaną cierpienie związane ze stratą jest adekwatne do rzeczywistego poziomu tej straty oraz zastosowanych strategii radzenia sobie i doświadczonego wsparcia.

NASZ ZESPÓŁ

Dyrektor Zespołu Poradni nr 2 w Lublinie neuroterapeuta, diagnosta i biegły sądowy w zakresie psychologii przy Sądzie Okręgowym w Lublinie, (10- letnie doświadczenie w zakresie opiniowania sądowego, w tym w sprawach o odszkodowania powypadkowe)

Michał Niewiadomy

Autor metody

magister psychologii, biegły sądowy 

Współautorka narzędzi diagnostycznych z obszaru motywacji, doradztwa zawodowego, doradztwa kariery oraz programów pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi.

Małgorzata Artymiak

Autor metody 

doktor nauk humanistycznych psychologii , nauczyciel akademicki. 

Instruktor Terapii Uzależnień, Trener VCC, w trakcie realizacji szkoły psychoterapii poznawczo-behawioralnej, wykładowca na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

Anna Szczukiewicz

magister psychologii, nauczyciel akademicki  

Instruktor Terapii Uzależnień, Trener VCC, w trakcie realizacji szkoły psychoterapii poznawczo-behawioralnej, wykładowca na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie oraz Akademii WSEI

Piotr Szczukiewicz

doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, nauczyciel akademicki  

Scroll to Top